tjänster

Kan jag väl göra dig en.

Gäller det skrivande i någon form ökar chansen för att det som bes om blir bra gjort.

Eventuella ersättningar beror på hur roligt projektet är.